Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-28/09

 

Opole, dnia 30.09.2009 roku
OŚ.ZW 6224-28/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 28.09.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Piotra Jasiaka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Murów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem Młynówki Budkowiczanki w km 0+110 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE f 90 mm, w osłonowej bentonitowej długości L = 28 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem rzeki (tj. rzędna góry osłony bentonitowej 161,88 m).
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    30-09-2009 14:49
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl