Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09

 

Opole, dnia 20 października 2009 r.
OŚ. BSz–6223–44/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 16 września 2009 r., postępowania na wniosek  Remigiusza Owczarka zam. Dmosin II nr 89B, 95-061 Dmosin, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Turawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia połaci dachowych sali sportowo- widowiskowej oraz łącznika ze szkołą, do rzeki Małej Panew w km 17,75 w Turawie.  
 
 
 
 
                                                                                                             Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
             
 
Metryczka
  • opublikowano:
    21-10-2009 09:08
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl