Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09

 

Opole, dnia 18.11.2009 roku
OŚ.ZW 6224-33/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 10.11.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Ryszarda Bartyli działającego
z upoważnienia Kierownika Rejonu Dystrybucji Opole EnergiaPro SA Oddziału w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, składającą się z 3 pojedynczych przewodów nieizolowanych typu AFL (3 x AFL 35 mm2), zawieszonych nad rzeką Brzezinką w km 1+381 (dz. nr 1357/420), na wysokości 9,5 m od poziomu terenu na lewym brzegu i od 8,5 m do 9,3 m od poziomu terenu na prawym brzegu, na słupach: istniejącej stacji transformatorowej Schodnia III /637/ na lewym brzegu (dz. nr 2050/330) i na istniejącym słupie nr 11 RKK-12/ŻN na prawym brzegu (dz. nr 2244/329), usytuowanych w odległości 63 m od siebie i odpowiednio 13,0 m od korony skarpy rzeki na lewym brzegu i 4,9 m od korony skarpy rzeki na prawym brzegu, zlokalizowanej w m. Schodnia gm. Ozimek,
 
  1. Wykonanie napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, składającej się z 3 pojedynczych przewodów izolowanych typu PAS (3 x PAS 35 mm2) zawieszonych nad rzeką Brzezinką w km 1+300 (dz. nr 1357/420) na wysokości min. 7,0 m nad poziomem zwierciadła wody brzegowej, na wysokości 9,4 m od poziomu terenu na lewym brzegu (tj. na rzędnej 187,85 m npm) i od 8,5 m do 9,3 m od poziomu terenu na prawym brzegu (tj. na rzędnej od 187,05 m npm do 187,85 m npm), na słupach: stacji transformatorowej STSp1 10,5/12-20/160/I na lewym brzegu (dz. nr 2044/220) i na słupie nr 10 typu Oo 12/15 na żerdzi E-12/15 na prawym brzegu (dz. nr 315), usytuowanych w odległości 50 m od siebie i odpowiednio 5,0 m od korony skarpy rzeki na lewym brzegu i 2,0 m od korony skarpy rzeki na prawym brzegu, zlokalizowanej w m. Schodnia gm. Ozimek.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    18-11-2009 12:24
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl