Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09

 

Opole, dnia 16 grudnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–62/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 23-11-2009 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi krajowej nr 45 (ul.Oleska) w km drogi od 110+871,33 do km 112+554,23 w ZAWADZIE:
1. na wprowadzanie ścieków deszczowych z odwodnienia odcinka drogi od km 111+915 do km 112+166, do rowu przydrożnego projektowanym wylotem w km drogi 112+224,25,
2. na wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotu ścieków zlokalizowanego na działce nr 117 km 2 obręb Zawada - właściciel GDDKiA O/Opole, przy granicy działki nr 803/165 km 2 obręb Zawada,
- na likwidację istniejących rowów przydrożnych: prawostronnego w km 11+280 ÷ 112+000; lewostronnego w km 111+320 ÷ 111+940 wraz z przepustem w km drogi 111+498 zlokalizowanych na działce nr 141 km 9 obręb Zawada - właściciel GDDKiA O/Opole.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    17-12-2009 09:34
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl