Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09

 

Opole, dnia 04 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–65/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 17 grudnia 2010 r., postępowania na wniosek zakładu Ubój, Przetwórstwo i Sprzedaż Wyrobów Własnych, Mięso – Wędliny, Róża Blach, Norbert Blach, Robert Blach s.c., 46-060 Górki, ul. Opolska 25, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie:
- azotu amonowego < 200 mg NNH4/l
- azotu azotynowego < 10 NNO2/l
- fosforu ogólnego < 30 mg P/l
w ilości: Qśrd = 3,3 m3/d, Qmaxd = 6,6 m3/d.
 
 
BSz-2
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2010 11:06
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl