Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09

 

Opole, dnia 18 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–68/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 18-12-2009 r., postępowania na wniosek Marka Klyk, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części odcinka drogi gminnej o długości 270 m - ul.Polnej, w m. Dziekaństwo do rowu melioracyjnego R-6 w km 0+575. Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 317 km 1 obręb Dziekaństwo - właściciel Skarb Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Rów R-6 jest w administrowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Komprachcicach.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska