Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09

 

Opole, dnia 18 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–69/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 18-12-2009 r., postępowania na wniosek Marka Klyk, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg gminnych: ul. Ligonia na odcinku o długości 150 m oraz ul. Korfantego na odcinku o długości 200 m m. Chmielowice do zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego nr R-10a w km 1+050.
Wylot ścieków do istniejącej komory zlokalizowany jest na działce nr 186 km 4 obręb Chmielowice - właściciel Gmina Komprachcice.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska