Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10

 

Opole, dnia 9 lutego 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 4 / 10                                                                
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu, w dniu 25 stycznia 2010 r., postępowania na wniosek Grzegorza Wujakowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwo przedstawicieli zakładu PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o. w Chróścicach, 46-080 Chróścice, ul. Korfantego 43, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowów ścieków deszczowych z terenu zakładów zlokalizowanych w Chróścicach, gm. Dobrzeń Wielki:
- przy ul. Korfantego 43 do rowu melioracyjnego R-A-3 w km 0+450, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1166/208 km 3 obręb Chróścice
- przy ul. Warszawskiej 6a do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+130 (uchodzącego do rowu R-C-3), istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 242/5 km 1 obręb Chróścice.
W/w rowy są w administrowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzeniu Wielkim.
Metryczka
  • opublikowano:
    09-02-2010 14:48
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl