Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10

 

Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 17 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 1 kwietnia 2010 r., postępowania na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego JAL A.Jasinśki, L.Guz, J.Kowal Sp. J. 46-022 Kępa, ul. Zawadzka 12, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o. 45-222 Opole, ul. Oleska 64.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    14-04-2010 14:52
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl