Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10

Opole, dnia 21 kwietnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 11 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
    informację  o wszczęciu w dniu 2 marca 2010 r., postępowania na wniosek zakładu CTC Clatronic Sp. z o.o., 45-470 Opole, ul. Grudzicka 51, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Karczowie na działce nr 561/7 am 3 do projektowanego rowu projektowanej drogi wewnętrznej, z którego ścieki łącznie ze ściekami z drogi dojazdowej wprowadzane będą poprzez projektowany kolektor kanalizacji deszczowej do rzeki Dożyny w km 16+175.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- rów przydrożny drogi wewnętrznej, wylot kanalizacji deszczowej z zakładu do rowu, wyloty przykanalików wpustów – 3 szt., wylot rowu do kolektora (włączenie) – działka nr 561/5 km 3, działka nr 561/8 km 3,
- wylot kolektora do rzeki Dożyny – działka nr 560 km 3, przy granicy działki nr 561/9 km 3.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska