Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10

 

Opole, dnia 7 maja 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 10 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 2 marca 2010 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek zakładu NOWA-EUROPA DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Opolu, ul.E.Fieldorfa 4B/705, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (Qobl.=6,76 l/s) z odwodnienia połaci dachowych budynków mieszkalnych położonych na działkach o nr 741/49, 829/49 ÷ 838/49 km 1 obręb KĘPA przy ul. Niezapominajek oraz na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch wylotów ścieków do rowu melioracyjnego R-1s. Lokalizacja urządzeń wodnych: działka nr 168 km1 obręb Kępa, własność Gminy Łubniany.

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
  • opublikowano:
    07-05-2010 13:26
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl