Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10

 

Opole, dnia 02.06.2010 roku
OŚ.ZW 6224-4/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 07.05.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pań: Ireny i Anny Broj zam. Chróścina ul. Dąbrowska 9a w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rekreacyjnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 738/144 a.m. 1 obręb Chróścina gm. Dąbrowa o następujących parametrach:
 • powierzchnia całkowita Fc= 0,0300 ha
 • powierzchnia dna stawu Fds = 0,0102 ha,
 • średnia głębokość 1,80 m – 2,0 m
 • min. głębokość 1,46 m,
 • max. głębokość 2,20 m,
 • średnia głębokość napełnienia (przy rzędnej zw.w. 160,60 m npm) 1,50 m,
 • min. głębokość napełnienia (przy rzędnej zw.w. 160,60 m npm) 1,30 m,
 • max. głębokość napełnienia (przy rzędnej zw.w. 160,60 m npm) 1,80 m,
 • rzędna zwierciadła wody 160,60 m npm,
 • rzędna dna stawu od 159,30 m npm do 158,80 m npm,
 • nachylenie skarp n = 1:1,5
 • umocnienie skarp – humus 5 – 10 cm, obsiew mieszankami traw,
 • pojemność całkowita Vc= 311 m3,
 • pojemność użytkowa (napełnienie przy rzędnej zw.w. 160,60 m npm) Vu= 260 m3
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska