Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10

 

Opole, dnia 9 czerwca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 12 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 03-03-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 46 w Karczowie, w rejonie projektowanej stacji paliw płynnych PKN ORLEN na działce nr 561/4 km 3, tj.:
1. na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego na działce nr 562 i dalej do rzeki Dożyny (ujście rowu w km 16+500 rz.Dożyny),
2. na wykonanie urządzeń wodnych:
- dwóch wylotów ścieków na działce nr 562 am 3 obręb Karczów – własność Gmina Dąbrowa,
- zarurowanie rowu przydrożnego o długości 430 m rurociągiem ø 300 PP na działce nr 595 am 3 obręb Karczów własność GDDKiA O/Opole.

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-06-2010 11:56
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl