Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10

 

Opole, dnia 01.07.2010 roku
OŚ.ZW 6224-3/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 17.05.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Jerzego Romanowskiego z Zakładu Projektowo-Usługowego „PROERG” z siedzibą w Nysie ul. Piłsudskiego 62a, działającego z upoważnienia pana Ryszarda Lesickiego Kierownika Rejonu Dystrybucji Nysa EnergiaPro SA Oddział w Opolu z siedzibą w Nysie ul. Bramy Grodkowskiej 2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przejścia podziemną linią energetyczną 15 kV, wykonaną z pojedynczej wiązki kablowej typu 3 x YHAKXS 70/25, w rurze osłonowej typu SRS 110 długości 46,0 m, na głębokości min. 1,9 m(tj. rzędna góry rury osłonowej 144,05 m npm)   pod dnem rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 21+475 w m. Tułowice (dz. nr 1/10, 1/23, 1/22 a.m. 3 obręb Tułowice),  
 
2.      Wykonanie rozbiórki napowietrznej linii energetycznej 0,4 kV czteroprzewodowej, wykonanej z nieizolowanych przewodów 4 x AL-50, rozwieszonej na żelbetowych słupach: nr 466/P-10 (zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki w odległości 37,5 m od krawędzi skarpy cieku) i nr 467/P-10 (zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki w odległości 5,5 m od krawędzi skarpy cieku) oddalonych od siebie o 50 m, na wysokości min. 7,3 m nad rzeką Ścinawą Niemodlińską w km 21+260 w m. Tułowice (dz. nr 323, 350, 1/22 a.m. 2 obręb Tułowice)
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2010 13:04
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl