Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10

 

Opole, dnia 12 lipca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 30 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu w dniu 21-06-2010 r., postępowania na wniosek  Romualda Maciantowicza, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącymi wylotami, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części dróg w m. Chmielowice, gm. Komprachcice:
- drogi powiatowej nr 1763 – ul. Opolskiej - wylotem W-1 do rowu RA-6 w km 0+090, administrowanego przez Miejską Spółkę Wodną w Opolu,
- drogi powiatowej nr 1754 – ul. Dworcowej, drogi powiatowej nr 1763 – ul. Nyskiej, część drogi gminnej - ul.Ogrodowej – wylotem W-2 do kanału Młynówka rz. Prószkówki w km 0+177.  
 
Wyloty ścieków zlokalizowane są na działkach:
- W-1 działka nr 2/3 km 4 obręb Opole Wójtowa Wieś – własność Joachim i Maria Bartusz,
- W-2 działka nr 195 km 4 obręb Chmielowice – własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    14-07-2010 09:13
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl