Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10

 

Opole, dnia 26 lipca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 36 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 22-07-2010 r., postępowania na wniosek Romualda Maciantowicza,działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
- na wykonanie obudowy istniejącego wylotu rurociągu w km 2+770 rzeki Brzeziczanki
- na odprowadzanie istniejącym wylotem, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części drogi powiatowej nr 1712 O – ul. Danieckiej w OZIMKU do rzeki Brzeziczanki w km 2+770.  
Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 553 am 8 obręb Ozimek- własność Skarb Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 Z up. Starosty
 Marek Parfimczyk

                                                            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    26-07-2010 10:48
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl