Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-40/10

 

Opole, dnia 17 sierpnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 40 / 10                                                            
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 16-08-2010 r., postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. w Częstochowie, występującego z upoważnienia Wójta Gminy Murów, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Murów decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-16-1/10 z dnia 07-06-2010 r. w zakresie odprowadzania ścieków dwoma wylotami ścieków (do czasu wykonania nowego wylotu) w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Murowie tj.:
- dotychczasowym wylotem ścieków zlokalizowanym w km 0+300 Kanału Młynówka rzeki Budkowiczanki
- nowoprojektowanym wylotem ścieków zlokalizowanym w km 23+600 rzeki Budkowiczanki.
Pozostałe warunki określone w przedmiotowym pozwoleniu pozostają bez zmian.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    17-08-2010 09:34
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl