Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10

 

Opole, dnia 7 września 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 44 / 10                                                            
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 31-08-2010 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie oczyszczonych ścieków: wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi krajowej nr 94c (obwodnica Opola) od km 0+210 do km 0+599 w miejscowości Wrzoski, gm.Dąbrowa, dwoma wylotami do rowów przydrożnych.
            Stan prawny działek, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód obręb Wrzoski am2 działki o numerach: 337/30, 339/29, 332/69, 331/31,  241/40, 250/39,  319/40, 239/47.
 
 
 
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    07-09-2010 12:39
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl