Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10

 

Opole, dnia 8 września 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 39 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 11-08-2010 r., postępowania na wniosek  Agaty Rybczyńskiej z Niemodlina,  działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – 20 szt. studni chłonnych oraz na odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej – ul. Nowej w Niemodlinie do ziemi. 
Stan prawny nieruchomości, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania:
- działki nr: 227, 253, 262/5, 245/4 km 5; 1176/13, 1180 km 15 obręb Niemodlin - właściciel Gmina Niemodlin.                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
             Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    20-09-2010 14:02
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl