Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10

 

Opole, dnia 8 września 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 39 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 11-08-2010 r., postępowania na wniosek  Agaty Rybczyńskiej z Niemodlina,  działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – 20 szt. studni chłonnych oraz na odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej – ul. Nowej w Niemodlinie do ziemi. 
Stan prawny nieruchomości, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania:
- działki nr: 227, 253, 262/5, 245/4 km 5; 1176/13, 1180 km 15 obręb Niemodlin - właściciel Gmina Niemodlin.                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
             Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska