Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10

 

Opole, dnia 6 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 49 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 06-10-2010 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kosnego 3, zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie uwzględnienia ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych z przemysłu mięsnego w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym dotyczącym odprowadzania ścieków komunalnych - bytowych do rzeki Mała Panew w Czarnowąsach, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-5/07 z dnia 19-02-2007 r.
Zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne dotychczasowe pozwolenie wymaga cofnięcia. W nowym pozwoleniu zostaną uwzględnione (oprócz dotychczasowych wskaźników zanieczyszczeń) charakterystyczne wskaźniki zanieczyszczeń dla przemysłu mięsnego – związki azotu i fosforu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
            
Metryczka
  • opublikowano:
    06-10-2010 12:23
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl