Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10

Opole, dnia 21.07.2010 roku

OŚ.ZW 6223-25/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 26.05.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Sławomira Czerwika zam. 45-080 Opole, ul. Żwirki i Wigury 9/41 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Suchej dla potrzeb istniejących stawów karpiowych zlokalizowanych na działkach nr 37, 40, 52, 171/53, 166/53, 61 a.m. 2 obręb Chrząstowice gm. Chrząstowice.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód w normalnym okresie użytkowania polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód
  1. rzeki Suchej za pomocą istniejącego jazu zasuwowego o świetle b = 2 x 1,75 m, zlokalizowanego w km 0+060, do rzędnej 161,55 m npm w okresie całego roku,
  2. w stawie towarowym mnichem MNm 4 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m, do rzędnej 161,55 m npm w okresie całego roku,
  3. w magazynie (zimochowie) mnichem MNm 3 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m, do rzędnej 161,55 m npm w okresie całego roku.
 2. Poborze wód z rzeki Suchej w km 0+235 za pomocą mnicha wpustowego MNm1 o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m w ilości Q = 5,75 dm3/s, Qśrd = 497 m3/d, Qmaxh = 10,7 m3h do podtrzymania zalewu w stawie towarowym w okresie całego roku.
 3. Poborze wód z rzeki Suchej w km 0+235 za pomocą mnicha wpustowego MNm1    o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m, poprzez staw towarowy, a następnie mnich MNm 2 o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m w ilości Q = 0,37 dm3/s, Qśrd = 32 m3/d, Qmaxh = 1,3 m3h dla potrzeb wymiany wody w magazynie (pobór wody zwrotny) w okresie od 02.12. do 27.03. każdego roku.
 4. Zrzucie wód do rzeki Suchej w km 0+050 za pomocą: mnicha MNm 3o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m        z magazynu (zimochowu) do stawu towarowego, a następnie za pomocą mnicha MNm 4 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m do odprowadzalnika (pobór wody zwrotny) w ilości Q = 0,37 dm3/s, Qśrd = 32 m3/d, Qmaxh = 1,3 m3h w okresie od 02.12. do 27.03. każdego roku.
 II. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód w przypadku konieczności opróżnienia wody ze stawów (jeden raz na pięć lat) polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód
  1. rzeki Suchej za pomocą istniejącego jazu zasuwowego o świetle b = 2 x 1,75 m, zlokalizowanego w km 0+060, do rzędnej 161,55 m npm w okresie całego roku,
  2. w stawie towarowym mnichem MNm 4 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m, do rzędnej 161,55 m npm w okresie od 28.03. do 30.11.   co 5 lat,
  3. w magazynie (zimochowie) mnichem MNm 3 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m, do rzędnej 161,55 m npm w okresie od 01.12. do 27.03. co 5 lat.
 1. Poborze wód z rzeki Suchej w km 0+235 za pomocą mnicha wpustowego MNm1 o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m w poniższych terminach i ilościach:
  1. Q = 47,85 dm3/s, Qśrd = 4134,24 m3/d, Qmaxh = 172,3 m3h do napełnienia stawu towarowego w okresie od 28.03. do 31.03. co 5 lat
  2. Q = 5,75 dm3/s, Qśrd = 497 m3/d, Qmaxh = 10,7 m3h do podtrzymania zalewu     w stawie towarowym w okresie od 01.04. do 30.11. co 5 lat,
 2. Poborze wód z rzeki Suchej w km 0+235 za pomocą mnicha wpustowego MNm1    o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m, poprzez staw towarowy, a następnie mnich MNm 2 o średnicy leżaka f 50 cm i długości leżaka L=5,0 m w poniższych terminach i ilościach:
a.    Q = 1,9 dm3/s, Qśrd = 160 m3/d, Qmaxh = 6,7 m3h do napełnienia stawu towarowego w okresie od 28.03. do 31.03. co 5 lat
b.    Q = 0,37 dm3/s, Qśrd = 32 m3/d, Qmaxh = 1,3 m3h dla potrzeb wymiany wody w magazynie (pobór wody zwrotny) od 02.12. do 27.03. co 5 lat
 1. Zrzucie wód do rzeki Suchej w km 0+050 za pomocą mnicha MNm 4o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m do odprowadzalnika w ilości Q = 191 dm3/s, Qśrd = 16502 m3/d, Qmaxh = 687,6 m3h w okresie 1 grudnia (1 dzień) co 5 lat.
 2. Zrzucie wód do rzeki Suchej w km 0+050 za pomocą: mnicha MNm 3o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m z magazynu (zimochowu) do stawu towarowego, a następnie za pomocą mnicha MNm 4 o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 4,0 m do odprowadzalnika w ilości Q = 1,9 dm3/s,  Qśrd = 160 m3/d, Qmaxh = 1,3 m3h w okresie 27 marca (1 dzień) co 5 lat.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska