Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10

 

Opole, dnia 18 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 50 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 27-09-2010 r., postępowania na wniosek Ubojni Drobiu „PODLESIE” Manfred Wosnica 46-200 Czarnowąsy, ul. Stawowa 7, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych na zakładowej oczyszczalni ścieków, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych – do oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach, eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o.o. w Czarnowąsach.
Wnioskowany zrzut ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych w ilości Q max d = 28 m3/d, o składzie:
- fosfor ogólny – 5 mg P/l
- azot amonowy – 30 mg NNH4/l
- azot azotynowy – 30 mg NNO2/l.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    19-10-2010 10:00
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl