Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10

 

Opole, dnia 27 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 54 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-10-2010 r., postępowania na wniosek Piotra Władyki, działającego z upoważnienia Leszka Duszyńskiego Prezesa Zarządu „FRAPO-DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o., 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do rowu melioracyjnego R-K9, z ujściem do rowu R-K7, oczyszczonych ścieków deszczowych z projektowanego obiektu handlowo – usługowego „POLOmarket” w Niemodlinie przy ul.Opolskiej 11 oraz na wykonanie wylotu w km 0+36 rowu melioracyjnego R-K9 na działce nr 883 km 11 obręb Niemodlin – własność A.Rajca.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    27-10-2010 10:38
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl