Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10

 

Opole, dnia 2 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 48 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 28-09-2010 r., postępowania na wniosek Tomasza Wesołowskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- 2-ch wylotów ścieków oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1150 O - ulicy Dworcowej w m. Popielów, dwoma nowoprojektowanymi wylotami ścieków do cieku Fiszerka, w km 1+455 (zlokalizowanymi po obu stronach cieku), w administracji WZMiUW w Opolu Oddział w Brzegu. 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    02-11-2010 08:28
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl