Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10

 

Opole, dnia 15 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 69 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-10-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji TURAWA Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych- studni awaryjnej nr 2, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Kadłubie Turawskim, gm.Turawa, na działce nr 1182/101 km 2 obręb Kadłub Turawski -właściciel Gmina Turawa.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
            
BSz-2
Metryczka
  • opublikowano:
    15-11-2010 14:28
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl