Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10

 

Opole, dnia 24 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 78 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 10 listopada 2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie wylotów ścieków W 1 w km 1+525 i W2 w km 1+380  rowu melioracyjnego R-C oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia 2-ch dróg gminnych (ulice bez nazwy - boczne od ul. Studziennej w kierunku ul. Krzyżowej) w Czarnowąsach, do rowu melioracyjnego R-C, wyloty zlokalizowano  na działce nr 43 km 4 obręb Czarnowąsy - własność Gminy Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    24-11-2010 10:05
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl