Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-65/10

 

Opole, dnia 25 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 65 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 26-10-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na wprowadzanie wód opadowych z odwodnienia z odcinków drogi krajowej nr 46:
- od km 103+464 do 105+080 – kanalizacja istniejąca
- od km 105+054 do 105+102 – strona prawa – kanalizacja projektowana
- od km 105+054 do 105+327 – strona lewa – kanalizacja projektowana
ul. Ozimska w m. LĘDZINY, istniejącym wylotem do rowu przydrożnego zlokalizowanym w km 103+502, na działce nr 573 am 2 obręb Lędziny.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska