Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-67/10

 

Opole, dnia 30 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 67 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 27-10-2010 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, 46-020 Czarnowąsy ul. Kośnego 3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 i 2, z komunalnego ujęcia wody w Chróścicach, gm. w ilości: Qmaxh=51,50 m3/h, Qśrd= 1030,00 m3/d. 
Urządzenia wodne – studnie zlokalizowane są na działkach nr 1156/194, 1158/196 am 2 obręb Chróścice – własność Gmina Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    30-11-2010 14:01
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl