Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-76/10

 

Opole, dnia 3 grudnia 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 76 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-11-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, ul. 1-go Maja 5, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1, z komunalnego ujęcia wody w Kadłubie Turawskim,  w ilości: Qmaxh=42,93 m3/h, Qśrd=413,0 m3/d, oraz na odprowadzanie ścieków przemysłowych – popłuczyn ze SUW do rowu melioracyjnego nr RC-5 w km 2+108. 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
- studnianr 1 - działka 1182/101 am 2 obręb Kadłub Turawski
- wylot ścieków – działka nr 1102/96 am 2 obręb Kadłub Turawski.
Zasięg oddziaływania odprowadzanych ścieków: działka nr 1103/96 am2.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    03-12-2010 12:19
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl