Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10

 

Opole, dnia 7 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 87 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 06-12-2010 r., postępowania na wniosek „EMKA” Mateusz i Krzysztof Żur Sp.J., 46-050 Przywory, ul. Spokojna 5, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: drenażu rozsączającego oraz na wprowadzanie ścieków: oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działkach nr 704/98,l 535/98 am 1 w Kątach Opolskich, przy ul. Kościelnej, gm. Tarnów Opolski.
Drenaż rozsączający – system Azura zlokalizowano na działce nr 704/98 am 1 obręb Kąty Opolskie. 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2010 14:51
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl