Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10

 

Opole, dnia 9 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 89 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 07-12-2010 r., postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3,   w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na pobór wód podziemnych, za pomocą studni  podstawowej nr 1a i studni awaryjnej nr 2, z komunalnego ujęcia wody w MICHAŁÓWKU, gm. Niemodlin, w ilości: Qmaxh=22,1 m3/h, Qśrd= 212,0 m3/d oraz na odprowadzanie istniejącym wylotem, ścieków przemysłowych ze SUW do rowu melioracyjnego R-Ł w km 1+350.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie nr 1a i 2 – dz. nr 41/2 am 5 obręb Michałówek – właściciel Gmina Niemodlin
- wylot ścieków – dz. nr 275 am 5 obręb Michałówek – właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Animex Grupa Drobiarska SA Ostróda Oddział Surowcowy w Iławie.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    10-12-2010 08:03
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl