Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-19/10

 

Opole, dnia 13 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6224 – 19 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 10-12-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, ul. 1-go Maja 5, z dnia 08-11-2010 r., w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni nr 5a komunalnego ujęcia wód podziemnych Turawa – Marszałki.
Studnia nr 5a została odwiercona na działce nr 43/8 am 1 obręb Turawa własność – Gmina Turawa i włączona do eksploatacji w 2006 r. bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska- Karbowniczek
Metryczka
  • opublikowano:
    14-12-2010 13:08
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl