Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10

 

Opole, dnia 29 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 82 /10
 
 Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 16-11-2010 r., postępowania na wniosek Mirosława Wali, działającego z upoważnienia zakładu „ModernHatch” Sztuder&Wocka Sp. z o.o., Magnuszowiczki 25B, 49-156 Gracze, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód tj. na wykonaie studni zakładowej oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb Wylęgarni Kurcząt w Magnuszowicach, w ilości: Qmaxh=5,2 m3/h, Qśrd= 26,0 m3/d 
Lokalizacja studni – działka nr 16/4 am 1 obręb Magnuszowice.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    30-12-2010 10:22
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl