Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10

 

Opole, dnia 31 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 103 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-12-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, ul. 1-go Maja 5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 5a, 4 z komunalnego ujęcia wód podziemnych Turawa- Marszałki. Lokalizacja studni - nr 1a, 2a – działka nr 43/8 am 1 obręb Turawa własność – Gmina Turawa.

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    31-12-2010 11:42
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl