Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10

 

Opole, dnia 3 stycznia  2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 86 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 29-11-2010 r., postępowania na wniosek Cementowni „ODRA” SA 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1, zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Cementowni „ODRA” w Turawie, w ilości: Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd= 73,5 m3/d.
Lokalizacja studni – działka nr 1/12 am 6 obręb Turawa- właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w Opolu.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    03-01-2011 10:29
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl