Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-102/10

 

Opole, dnia 18 lutego 2011 r.
OŚ. BSz-6223-102/10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 27-12-2010 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, 46-020 Czarnowąsy ul. Kośnego 3, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-         na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 i 2, z komunalnego ujęcia wody MŁODNIK- RADOMIEROWICE, gm. Murów, w ilości: Qmaxh = 14,8 m3/h, Qśrd = 95,00 m3/d,
-         na odprowadzanie ścieków przemysłowych – popłuczyn ze SUW, istniejącym wylotem do rzeki Bogacicy w km 16+725, w ilości Qśrd = Q maxd = 11,0 m3/d.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie: działka nr 70/1 am 1 obręb Młodnik – własność Gmina Murów
- wylot ścieków: działka nr 189 am 1 obręb Radomierowice – własność Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    18-02-2011 09:29
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl