Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS

 

Opole, dnia 11 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 16. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 09-03-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Przedsiębiorstwa GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54,   w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-       na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 i 2, z komunalnego ujęcia wody BIESTRZYNNIK, gm. Ozimek, w ilości: Qmaxh = 45,10 m3/h, Qśrd = 451,00 m3/d,
-        na odprowadzanie ścieków przemysłowych – popłuczyn ze SUW, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego nr R-7 w km 0+225, w ilości Qśrd = Q maxd = 7,0 m3/d.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie: działka nr 366/36 am 5 obręb Biestrzynnik – własność PGKiM Sp. z o.o. Antoniów
- wylot ścieków: działka nr 38 am 5 obręb Biestrzynnik – własność osób prywatnych.
 
 
 
  
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2011 08:11
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl