Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS

 

Opole, dnia 16 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 3. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 17-01-2011 r., postępowania na wniosek  Alfreda Konarskiego, działającego z upoważnienia Krzysztofa Świtały, Chróścice, ul. Powstańców Śl. 45, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oraz na odprowadzanie projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego R-C-3 w km 0+220 ziemi, wód z odwodnienia stacji paliw w Chróścicach przy ul. Korfantego na dz. nr 31, 1423/5, 1425/27, gm. Dobrzeń Wielki.
Lokalizacja wylotu ścieków - działka nr 1123/25 am 2 obręb Chróścice - własność: osób prywatnych. Zasięg oddziaływania – działka nr 1122/25 am 2 obręb Chróścice – własność: osób prywatnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2011 08:14
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl