Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS

 

Opole, dnia 17 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 6. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 24-01-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora EnergiiPro S.A. Oddziału w Opolu nr OB3/GS-2812(1)/10 z dnia 20-01-2011 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie do ziemi, wód opadowych ze stanowisk transformatorowych stacji elektroenergetycznej 110/15kV Głównego Punktu Zasilania „GPZ Borki” zlokalizowanego w Brzeziu na działce nr 698/107 am 2 obręb Brzezie, własność EnergiaPro S.A. we Wrocławiu, gm. Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
 
   
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2011 08:17
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl