Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS

 

Opole, dnia 14 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341.2.2011.BS
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
         Zgodnie z art. 49, 61§ 4 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu Gminie Dobrzeń Wielki, decyzją nr OŚ. 6341.2.2011.BS z dnia 14 kwietnia 2011 r., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia: rozbudowa dróg gminnych nr 109080 O i 102509 O na odcinku DOBRZEŃ MAŁY – BRZEZIE w km 0+000 ÷ 0+831,34 oraz 0+863,83 ÷ 1+899,43, gm. Dobrzeń Wielki.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44
- w pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.

 

 

Z up. Starosty Opolskiego

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Marek Parfimczyk

Metryczka
  • opublikowano:
    14-04-2011 11:12
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl