Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2011.ZW

 

Opole, dnia 20.04.2011 roku
OŚ.6341.18.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 08.02.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Andrzeja Stańkowskiego pełnomocnika Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu z siedzibą: 45-071 Opole ul. Armii Krajowej 2 działającego z upoważnienia udzielonego mu przez Dyrektora Oddziału pana Jerzego Czarniaka oraz Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych pana Andrzeja Iwanowiec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego, 2 przejść podziemną siecią gazową, wykonaną z rur ciśnieniowych PEHD f 110 mm SDR 11, P 100 zgrzewanych doczołowo, średniego ciśnienia (p < 0,50 MPa), w rurach osłonowych PEHD f 250 mm SDR 11, zgrzewanych doczołowo:
 
  1. Pod dnem rzeki Małej Panwi w km 7+290, długości L = 90,0 m, na głębokości 2,5 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury osłonowej 148,50 m npm, 5 m poniżej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O ul. Opolska, na działkach nr 174/143, 303/162, 38 a.m. 1 obręb Kępa gm. Łubniany,
  2. Pod dnem rzeki Jemielnicy w km 3+627, długości L = 25,0 m, na głębokości 1,0 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury osłonowej 150,20 m npm, 5 m poniżej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O ul. Luboszycka, na działkach nr 256/30 a.m. 1, 232/25 a.m. 3 obręb Kępa, 204/33 a.m. 3 obręb Luboszyce gm. Łubniany.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    20-04-2011 12:30
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl