Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW

 

Opole, dnia 29.04.2011 roku
OŚ.6341.27.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 08.04.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Tadeusza Mędrek zam. 49-100 Niemodlin, Michałówek 29 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu – zbiornika wodnego do pojenia kóz, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 51/5 a.m. 5 obręb Michałówek gm. Niemodlin, stanowiącej własność wnioskodawcy o następujących parametrach:
 • powierzchnia całkowita Fc= 0,0139 ha
 • głębokość (od powierzchni terenu 169,50 m npm) 2,00 m
 • średnia głębokość napełnienia (przy rzędnej zw.w. 169,30 m npm) 1,80 m,
 • rzędna zwierciadła wody 169,30 m npm,
 • rzędna dna stawu od 167,50 m npm,
 • nachylenie skarp n = 1:2
 • pojemność całkowita Vc= 163 m3,
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
 • opublikowano:
  29-04-2011 11:28
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl