Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW

 

Opole, dnia 06 lipca 2011 roku
OŚ.6341.30.2011.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu panom: Mieczysławowi Kasprzakowi zam. 49-130 Tułowice ul. Zamkowa 10 i Stanisławowi Kasprzakowi zam. 49-130 Tułowice ul. Wolności 12, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, dla potrzeb istniejącego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 853 k.m. 2 obręb Tułowice gm. Tułowice stanowiącej ich własność.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
-        Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
-        pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Tułowice w godzinach urzędowania.
Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2011 13:06
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl