Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.44.2011.BS

 

Opole, dnia 14 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 44. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-06-2011 r., postępowania na wniosek Eugeniusza Baranieckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Mateusza Mojaka, Opole, ul. Luboszycka 20/3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z okręgowej stacji kontroli pojazdów zlokalizowanej w Chrząstowicach na działce nr 261/153 am 7, w ilości: Q śrd = 0,5 m3/d,
Q max d = 1,0 m3/d, o stanie i składzie: odczyn azot amonowy – 200 mg NNH4/l, azot azotynowy – 10 mg NNO2/l, fosfor ogólny – 12 mgP/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l, ołów – 1 mg/l.
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    15-07-2011 09:47
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl