Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS

 

Opole, dnia 29 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 53. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-06-2011 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Murów (pismo nr MP.0710-26/08/11) w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Murowie do rzeki Budkowiczanki w km 23+600, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-40/10 z dnia 30-08-2010 r.- wnioskodawca zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    29-07-2011 10:20
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl