Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS

 

Opole, dnia 28 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 58. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 26-07-2011 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3, w sprawie zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach do rz. Mała Panew, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-49/10 z dnia 26 października 2010 r.,w zakresie uwzględnienia w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym charakterystycznych wskaźników dla ścieków przemysłowych np. z warsztatów mechanicznych, stacji paliw i myjni samochodowych – węglowodorów ropopochodnych na dopuszczalnym poziomie 15 mg/l.
Zgodnie z art. 136 ust.1. pkt 1. ustawy Prawo wodne, z uwagi na zmianę warunków pozwolenia, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne wymaga cofnięcia. W nowym pozwoleniu wodnoprawnym zostaną uwzględnione dotychczasowe wskaźniki zanieczyszczeń oraz wnioskowane.
·           
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    29-07-2011 10:23
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl