Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW

 

Opole, dnia 01.08.2011 roku

OŚ.6341.61.2011.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Anny Salskiej z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu działającej na podstawie pełnomocnictwa (pismo nr OR.0113/41/10 z dnia 20.07.2010 r.) udzielonego jej przez Wójta Gminy Dąbrowa pana Marka Leję, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod rzeką Ryjec w km 1+370 (przepust w ciągu drogi gminnej ul. Polnej łączącej ul. Warszawską w Żelaznej z ul. Ceglaną w Sławicach) rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej f 160 mm PEHD, w rurze ochronnej stalowej Dz-273 x 6,3 mm długości L = 18 m, na głębokości min. 0,45 m pod dnem przepustu (tj. rzędna góry rury osłonowej 148,32 m npm).

 

 

 

                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                              Geolog Powiatowy

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-08-2011 11:31
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl