Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.62.2011.ZW

 

Opole, dnia 31.08.2011 roku
OŚ.6341.62.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Tadeusza Armańskiego zam. 49-300 Brzeg ul. Wileńska 40/8, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Brzeziczanki w km 3+226 (przejście obejmuje jednocześnie przejście pod drogą powiatową nr 1725 O ul. Wiejską w m. Brzezie gm. Dobrzeń Wielki) rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE DN50 63 mm x 5,6 mm, w rurze ochronnej stalowej DN80 88,9 mm x 4 mm długości L = 8 m, na głębokości min. 1,03 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 149,07 m npm).
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 45’ 31,7”          E: 17o 53’ 3,85”
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    31-08-2011 11:09
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl