Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS

 

Opole, dnia  23 września 2011 r.
OŚ. 6341. 78. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 05-09-2011 r., postępowania na wniosek OKTAN Sp. z o.o., 46-020 Krzanowice, ul.Armii Ludowej 51, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego R-C w km 0+230 oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu stacji paliw OKTAN w Krzanowicach zlokalizowanej na działce nr 650 am 2 obręb Krzanowice.
Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 647 am 2 obręb Krzanowice własność – Skarb Państwa, dysponent: Starosta Opolski. 
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    28-09-2011 10:38
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl