Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW

 

Opole, dnia 23.12.2011 roku
OŚ.6341.99.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Artura Niewiadomskiego Usługi Projektowe z siedzibą: 46-070 Komprachcice, Chmielowice ul. Nyska 1/3, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Sławomira Rasztabiega Dyrektora ds. Operacyjnego Rozwoju Sieci – Południe Telekomunikacji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Prószkówki w km 26+935 podziemną linią kablową (światłowodem), w 2 rurach HDPE 40 mm x 3,7 mm, w rurze ochronnej polietylenowej HDPE 110 mm x 6,3 mm, długości L = 20,00 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 169,64 m npm).
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 34’ 13,63”        E: 17o 52’ 14,37”
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    23-12-2011 10:29
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl